Handleidingen

Inleiding

RAID, voluit Redundant Array of Independent Disks, is een systeem om gegevens te beschermen tegen gegevensverlies in geval van uitval van een schijf, door de gegevens op meerdere schijven op te slaan. Bij NAS Servers is het zeker verstandig dit toe te passen (uiteraard enkel mogelijk wanneer er minstens 2 schijven in je NAS Server zitten) zodat je bij het uitvallen van 1 of 2 schijven (afhankelijk van de gekozen RAID) gewoon verder kan werken.

In dit artikel leggen we uit welke RAID-mogelijkheden er allemaal zijn en hoe je het beste kiest welke RAID het meest geschikt is voor jouw situatie.


Mogelijkheden & Keuzes

SHR of traditionele RAID?

Synology NAS Servers ondersteunen het gebruik van alle traditionele RAID-niveaus maar Synology heeft zelf ook een extra RAID-versie ontwikkeld: SHR (voluit Synology Hybrid RAID). Voor de meeste toepassingen kan je beide gebruiken maar soms zijn er beperkingen, makkelijk te bepalen aan de hand van 2 vragen:

 • Wil je gebruik maken van Synology High Availability waarbij 2 Synology NAS Servers aan elkaar gekoppeld worden zodat bij problemen met één server, de andere overneemt?
  => Zoja, dan kan je geen gebruik maken van SHR aangezien dit niet wordt ondersteund.
 • Maak je in je Synology NAS Server gebruik van schijven van verschillende groottes?
  => Zoja, dan is het aan te raden om wel gebruik te maken van SHR aangezien deze in bepaalde situaties zorgt voor minder verloren/ongebruikte ruimte dan wanneer een traditioneel RAID-niveau wordt toegepast. Bij gebruik van schijven van verschillende groottes, zal het slimme mechanisme van Synology Hybrid RAID de grotere schijven virtueel opdelen in meerdere kleine schijven, zodat hierop redundantie kan worden toegepast. Bij een klassieke RAID zal de grootte van de redundante ruimte beperkt worden tot de grootte van de kleinste schijf.

Synology Hybrid RAID

Aangezien SHR ondersteuning biedt bij het gebruik van meerdere schijfgroottes maar ook perfect werkt voor schijven van gelijke grootte, is dit voor veel gebruikters de aanbevolen keuze.
Opm: Als er in de toekomst schijven worden toegevoegd met een andere grootte, dan zal dit eveneens werken, waar je bij de traditionele RAID-niveaus opnieuw beperkt bent tot de grootte van je kleinste schijf.

Er zijn 2 SHR-niveaus beschikbaar: SHR en SHR-2

 • SHR zal je gegevens beschermen bij het verlies van 1 schijf. Dit RAID-niveau is bij Synology NAS Servers met 2 schijven gebaseerd op RAID-1 en vanaf 3 schijven op RAID-5. Bij het gebruik van SHR heb je de hoeveelheid ruimte van 1 schijf minder ter beschikking om de gegevensredundantie te garanderen (bij gebruik van schijven van gelijke grootte).
 • SHR-2 zal je gegevens beschermen bij het verlies van maximaal 2 schijven. Om dit toe te passen heb je minstens 4 schijven nodig, waarbij het RAID-niveau gebaseerd is op RAID-6. Bij gebruik van SHR-2 heb je de hoeveelheid ruimte van 2 schijven minder te beschikking om de gegevensredundantie te garanderen (bij gebruik van schijven van gelijke grootte)

SHR of SHR-2?

Op kritieke productie-systemen waar veel ruimte beschikbaar is en waar de onbeschikbaarheid van gegevens voor veel impact zorgt, is het aan te raden om SHR-2 te gebruiken. Ook al is de kans dat 2 schijven tegelijk uitvallen eerder klein, het kan gebeuren.

Wanneer de Synology NAS Server enkel wordt gebruikt als backup-systeem (en de live gegevens dus elders staan opgeslagen) of wanneer je een kleinere Synology NAS Server hebt en je gegevens ook worden backupt op een extern systeem (off-site NAS, Cloud, USB Harde Schijf), dan kan SHR voor veel gebruikers volstaan. Het is wat budgetvriendelijker omdat je minder schijfruimte verliest dan bij SHR-2. Uiteraard zal je bij het verliezen van 2 schijven, terug moeten vallen op je backups om gegevens te recupereren.

Traditionele RAID

Traditionele RAID-niveaus zijn al heel wat jaren in gebruik en er zijn dus tal van artikelen online beschikbaar voor de keuze van de beste RAID. Net zoals dit geldt bij de keuze van SHR, is ook hier de voornaamste vraag waarvoor de Synology NAS Server gebruikt zal worden en hoe kritiek de opgeslagen gegevens zijn.

Synology RAID Calculator

Aangezien het berekenen van de beschikbare ruimte bij het gebruik van verschillende RAID-niveaus niet eenvoudig is (vooral bij het gebruik van verschillende groottes van schijven), heeft Synology een makkelijke RAID-rekenmachine ontwikkeld. Hiermee kan je makkelijk je gekozen configuratie kiezen en vergelijken hoeveel ruimte verloren gaat bij het gebruik van verschillende RAID-niveaus.

Grafische weergave keuze-mogelijkheden


Tot slot: RAID is geen vervanging voor backup!

RAID mag er dan voor zorgen dat je verder kan werken op je Synology NAS Server maar het beschermt niet tegen een aantal andere problemen:

 • Brand of stroompiek, waarbij je volledige systeem kapot of verloren is
  => Hiervoor gebruik je best een off-site of cloud-gebaseerde backup
 • Per ongeluk wissen van gegevens of malware die je gegevens encrypteert
  => Hiervoor gebruik je best een multi-versie backup-systeem

Voorzie dus altijd een goede backup-strategie, zelfs als je RAID toepast op je Synology NAS Server in een productie-omgeving!