AdviezenUse Cases

Inleiding

Het voordeel van een Synology NAS Server is de keuze van harde schijven die erin gebruikt worden. Het is echter altijd een gok hoeveel ruimte er in de toekomst nodig zal zijn, waardoor het ook kan voorkomen dat de ruimte op raakt en uitbreiding nodig is. Hierbij geven we even enkele mogelijkheden qua uitbreiding.


Optie 1: Vervanging van harde schijven door grotere exemplaren

Wanneer er gebruik gemaakt wordt van een RAID ter bescherming van dataverlies, dan kunnen schijven ook betrekkelijk makkelijk worden vervangen door grotere exemplaren. Synology heeft een uitgebreid artikel gemaakt met de procedure hiervoor, in het kort wordt telkens 1 schijf per keer vervangen door een grotere en afhankelijk van de gebruikte RAID meer ruimte beschikbaar komen.

  • Enkel als men SHR(-2) gebruikt, kunnen verschillende schijfgroottes tot een groter volume leiden. Bij traditionele RAID moeten alle schijven vervangen zijn door de zelfde grotere variant vooraleer dit het geval is, tot dat moment zal elke schijf maar tellen voor de grootte van het kleinste exemplaar.
  • Het repareren van een RAID kan lang duren maar het is essentieel dat dit is uitgevoerd, vooraleer de volgende schijf wordt vervangen, om gegevensverlies te voorkomen.
  • Indien de NAS Server ondersteuning biedt voor het “Hot Swappen” van schijven, dan kan de procedure worden uitgevoerd terwijl het toestel ingeschakeld is. Zoniet of bij twijfel, is het aan te raden de wissel uit te voeren terwijl de stroom is uitgeschakeld.
  • Indien er geen gebruik gemaakt wordt van een RAID, dan moet de data offline worden overgezet naar een grotere harde schijf (bv via een clone-box).

Optie 2: Extra schijven via uitbreidingseenheid

Sommige NAS-modellen van Synology bieden ondersteuning voor een uitbreidingseenheid (check de website van Synology voor compatibiliteit). Indien dit het geval is, dan kunnen per uitbreidingseenheid 5 tot 60 schijven (afhankelijk van het ondersteunde model) worden toegevoegd aan de Synology NAS Server. Deze ruimte kan worden toegevoegd aan een bestaande Storage Pool en Volume (waarbij altijd moet worden rekening gehouden met de gebruikte RAID) of er kunnen een nieuwe Storage Pool en Volume mee worden aangemaakt. Ook hiervoor heeft Synology een artikel gemaakt om de benodigde stappen te beschrijven.

  • Wij kunnen de meeste modellen uitbreidingseenheden leveren, dus neem contact op indien u hierin interesse hebt!

Optie 3: Migratie naar een nieuwe NAS

Indien er plaatsgebrek op de NAS Server begint te komen maar de NAS eigenlijk ook al vrij oud begint te worden, dan kan er na aanschaf eenvoudig worden gemigreerd naar een nieuw systeem. Wanneer de schijven worden ingebracht in een nieuwe NAS Server met minstens evenveel plaats als het oude exemplaar, dan zal bij opstarten automatisch een migratie worden opgestart, om zo zonder veel problemen het nieuwe model in gebruik te nemen (zie ook het artikel van Synology ivm de migratie naar een nieuw systeem). Na het uitvoeren van deze migratie, kunnen dan extra schijven worden toegevoegd in eventuele vrije harde schijfslots of via een uitbreidingseenheid (zoals hierboven beschreven) of kunnen de schijven één voor één worden vervangen door grotere exemplaren (zoals eveneens hierboven beschreven).